Одной из главных особенностей менеджера по сервису является его универсальность, которая позволяет выпускникам учебных заведений с данной специализацией быть востребованными в организациях всех форм собственности. Эта профессия предоставляет широкие возможности карьерного роста, которому способствуют не только полученные знания, но и приобретенные в ходе работы профессиональные навыки, среди которых коммуникабельность, инициативность, управленческие и ораторские способности.
Выпускник этой специальности может вести учет, делать анализ и оценку финансово-хозяйственных результатов обслуживающей деятельности предприятия; участвовать в маркетинговых исследованиях; осуществлять контроль за качеством продукции и предоставляемых услуг; контролировать соблюдение установленных требований нормативных, технических и технологических документов, исполнительской дисциплины персонала, правил санитарии и гигиены, охраны труда и многое другое.
Біліктілік Оқу мерзімі Жұмысқа орналасу
3W10130301 Кондитер-безендіруші
3W10130302 Аспазшы
3W10130302 Технолог
На базе основного общего образования (9 кл.) – 3 года 6 месяцев;
На базе среднего общего образования (11 кл.) – 2 года 6 месяцев;
- Менеджер по сервису предприятий питания
- Организатор производства на предприятиях общественного питания;
- Повар на предприятиях питания
- Кондитер в кондитерских цехах

Біліктілік

Менеджер по сервису

Оқу мерзімі

На базе основного общего образования (9 кл.) – 3 года 6 месяцев;


На базе среднего общего образования (11 кл.) – 2 года 6 месяцев;


На заочном отделении – 2 года 6 месяцев.

Жұмысқа орналасу

– Менеджер по сервису предприятий питания
– Организатор производства на предприятиях общественного питания;
– Повар на предприятиях питания
– Кондитер в кондитерских цехах

Қонақ үйде қызмет көрсету – қонақтардың мәдени және шаруашылық, әр түрлі тұрмыстық қажеттілігін қанағаттандыратын, жайлылық деңгейін қамтамасыз ететін іс-шаралар жүйесі. Жыл сайын қызмет көрсетудің талаптары артып келеді. Қонақтарға қызмет көрсетудің сапасы мен мәдениеті жоғары болса, қонақ үйдің имиджі де артады, сондықтан келушілерге қаншалықты жағымды болса, оның қызметі де табысты болмақ.

Біліктілік Оқу мерзімі Жұмысқа орналасу
Әкімгер
9 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай;
11 сынып негізінде – 1 жыл 10 ай;
Қонақ үй кешендері.
Демалыс үйлері.
Туристік фирмалар

Біліктілік

Әкімгер

Оқу мерзімі

9 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай;
11 сынып негізінде – 1 жыл 10 ай;

Жұмысқа орналасу

Қонақ үй кешендері.
Демалыс үйлері.
Туристік фирмалар

Бұл барлық уақытта сұранысы бар мамандық. Ұрпақтан ұрпаққа адамдар тамақ дайындау тәжірибесін табыстаған. Аспен байланысты дәстүрлерді сақтаған. Өйткені ас өмір, денсаулық және амандық негізі.

Техник-технолог-үстелдің және кез келген банкеттің әшекейі болып келетін салат, жеңіл тамақ дайындау шебері. Оқытушылар менгерген көкөністер мен жемістерді әдемі кесу карвинг өнерін үйретеміз.

Біліктілік Оқу мерзімі Жұмысқа орналасу
3W07211302 Тағамдық жартылай өнімдер дайындау желісінің операторы
4S07211303 Техник–технолог
9 сынып негізінде – 3 жыл 10 ай;
11 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай;
Мемлекеттік, акционерлік және басқа кәсіпорындарда тамақ дайындау технологы;
Қоғамдық таматандыру кәсіпорындарында өндіріс ұйымдастырушысы;
Қоғамдық таматандыру кәсіпорындарында менеджер;
Мейрамхана, кафе, барларда шеф-аспазшы

Біліктілік

Техник–технолог

Оқу мерзімі

9 сынып негізінде – 3 жыл 6 ай;
11 сынып негізінде – 2 жыл 6 ай;
Сырттай оқу бөлімі – 2 жыл 6 ай.

Жұмысқа орналасу

Мемлекеттік, акционерлік және басқа кәсіпорындарда тамақ дайындау технологы;
Қоғамдық таматандыру кәсіпорындарында өндіріс ұйымдастырушысы;
Қоғамдық таматандыру кәсіпорындарында менеджер;
Мейрамхана, кафе, барларда шеф-аспазшы